Provádíme v odpoledních hodinách po předchozím telefonickém nebo osobním objednání !!!

Vyšetření pro řidiče /v 65. letech, v  68. letech a pak co 2 roky/

Vyšetření pro zbrojní pas,

Vyšetření z důvodu vypsání lázní,

Vyšetření zdravotní způsobilosti z důvodu vydání zdravotního posudku pro práci,

Předoperační vyšetření /pokud není akutní/,

Od 1.9.2015 neprovádíme předoperační vyšetření před UPT (umělé přerušení těhotenství) - na vlastní žádost!!!


Pouze předoperační vyšetření před UPT - se zdravotní indikace.

Vyšetření pro OSSZ /tzv. Sociálka/ ­např. žádost o invalidní důchod, žádost o příspěvek na péči apod.

Preventivní prohlídky.